Games News

SUPER รับเงิน 1.79 พันล้านบาท หลังพันธมิตรร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเวียดนาม ถือหุ้น 49%

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี (SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จในการมีพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม ในเฟสแรก จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิต 286.72 เมกะวัตต์คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยส่งผลให้ SUPER ได้รับเงินค่าหุ้นจำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,796.68 ล้านบาท และคาดว่าอีก 3 โครงการ กำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ จะทยอยดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ จากทั้งหมดรวม 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 SUPER รับเงิน 1.79 พันล้านบาท หลังพันธมิตรร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเวียดนาม ถือหุ้น 49%

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน) ในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (Solar NT) ให้กับ AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (ACEV) มูลค่ารายการประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,812.78 ล้านบาท ซึ่ง SUPER และ ACEV จะถือหุ้นร่วมกันในบริษัท ซึ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามในสัดส่วน 51% และ ร้อยละ 49% ตามลำดับ

สำหรับ ACEV เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ AC ENERGY CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ AYALA GROUP ประเทศฟิลิปปินส์

Tagged:

Related Posts